PLIVANJE
SA
RODITELJIMA

Osmišljeno je kao zabavni i relaksirajuci program za porodice. Na bazenu je prisutan trener koji vodi racuna o vašoj bezbednosti i u skladu sa vašim željama može vam zadati vežbice i dati savet u vezi plivanja. Dužina trajanja termina je 45 minuta.