TERMINI I CENE

KLIKNI na program koji te zanima:

PROGRAM ZA DECU

ŠKOLA PLIVANJA ZA DECU

BAZEN 1

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
07.30 – 08.15
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
09.00 – 09.45
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
09.45 – 10.30
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
10.30 – 11.15
IND. ČASOVI ZA DECU
11.15 – 12.00
IND. ČASOVI ZA DECU
12.00 – 12.45
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
12.30 – 13.15
IND. ČASOVI ZA DECU
12.45 – 13.30
IND. ČASOVI ZA DECU
13.30 – 14.15
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
14.00 – 14.45
IND. ČASOVI ZA DECU
14.15 – 15.00
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
14.45 – 15.30
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
16.00 – 16.45
IND. ČASOVI ZA DECU
16.45 – 17.30
IND. ČASOVI ZA DECU
17.00 – 17.45
IND. ČASOVI ZA DECU
17.45 – 18.30
IND. ČASOVI ZA DECU
18.30 – 19.15
IND. ČASOVI ZA DECU
20.45 -21-30
IND. ČASOVI ZA DECU

BAZEN 2

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
07.15 – 08.00
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
08.00 – 08.45
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
09.00 – 09.45
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
09.45 – 10.30
IND. ČASOVI ZA DECU
10.15 – 11.00
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
10.30 – 11.15
IND. ČASOVI ZA DECU
11.00 – 11.45
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
11.15 – 12.00
IND. ČASOVI ZA DECU
12.00 – 12.45
IND. ČASOVI ZA DECU
12.30 – 13.15
IND. ČASOVI ZA DECU
12.45 – 13.30
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
13.15 – 14.00
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
13.30 – 14.15
IND. ČASOVI ZA DECU
14.00 – 14.45
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
14.15 – 15.00
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
14.45 – 15.30
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
15.15 – 16.00
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
15.30 – 16.15
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
16.45 – 17.30
IND. ČASOVI ZA DECU
17.15 – 18.00
IND. ČASOVI ZA DECU
17.30 – 18.15
IND. ČASOVI ZA DECU
17.45 – 18.30
IND. ČASOVI ZA DECU
18.15 – 19.00
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
19.00 – 19.45
IND. ČASOVI ZA DECU
20.30 – 21.15
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
21.15 – 22.00
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

BAZEN 1

PONEDELJAK

09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
12.30 – 13.15
14.15 – 15.00
14.45 – 15.30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

UTORAK

09.00 – 09.45
14.15 – 15.00
14.45 – 15.30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

SREDA

09.00 – 09.45
12.00 – 12.45
13.30 – 14.15
14.15 – 15.00
14.45 – 15.30
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30
18.30 – 19.15
20.45 -21-30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

ČETVRTAK

09.00 – 09.45
14.00 – 14.45
14.45 – 15.30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

PETAK

09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30
14.15 – 15.00
14.45 – 15.30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

SUBOTA

07.30 – 08.15
09.45 – 10.30
13.30 – 14.15
16.00 – 16.45

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

NEDELJA

07.30 – 08.15
10.30 – 11.15
13.30 – 14.15
14.15 – 15.00
16.45 – 17.30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

BAZEN 2

PONEDELJAK

12.00 – 12.45
12.45 – 13.30
14.15 – 15.00
15.15 – 16.00
18.15 – 19.00
21.15 – 22.00

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

UTORAK

09.00 – 09.45
12.45 – 13.30
14.45 – 15.30
18.15 – 19.00
20.30 – 21.15
21.15 – 22.00

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

SREDA

10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
13.30 – 14.15
14.15 – 15.00
15.15 – 16.00
16.45 – 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 19.00
19.00 – 19.45
20.30 – 21.15

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

ČETVRTAK

09.00 – 09.45
14.00 – 14.45
14.45 – 15.30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

PETAK

09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30
14.15 – 15.00
14.45 – 15.30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

SUBOTA

07.15 – 08.00
08.00 – 08.45
10.15 – 11.00
11.00 – 11.45
12.30 – 13.15
13.15 – 14.00
14.00 – 14.45
15.30 – 16.15
17.45 – 18.30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

NEDELJA

07.15 – 08.00
08.00 – 08.45
10.15 – 11.00
11.00 – 11.45
13.15 – 14.00
14.00 – 14.45
14.45 – 15.30
15.30 – 16.15
17.15 – 18.00

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

INDIVIDUALNI ČASOVI ZA DECU

jedno dete, 10 časova
1 čas
dvoje dece, 10 časova
1 čas
troje dece, 10 časova
1 čas
četvoro dece, 10 časova
1 čas

42.000
4.500
54.000
6.300
66.000
8.100
78.000
9.900

*svi paketi se mogu iskoristiti u periodu od 6 nedelja

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
13.30 – 14.15
RODITELJI SA DECOM
RODITELJI SA DECOM
RODITELJI SA DECOM
RODITELJI SA DECOM
RODITELJI SA DECOM
15.45 – 16.30
RODITELJI SA DECOM

PONEDELJAK

13.30 – 14.15

RODITELJI SA DECOM

UTORAK

13.30 – 14.15
RODITELJI SA DECOM

SREDA

13.30 – 14.15

RODITELJI SA DECOM

ČETVRTAK

13.30 – 14.15

RODITELJI SA DECOM

PETAK

13.30 – 14.15
RODITELJI SA DECOM

NEDELJA

15.45 – 16.30

RODITELJI SA DECOM

RODITELJI SA DECOM

po terminu (1 roditelj sa detetom)
po terminu (2 roditelja sa detetom)
po terminu (2 roditelja sa 2 deteta)

3.000
4.000
4.800

*rezervacija termina je obavezna

BAZEN 1

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
09.00 – 09.45
BABY SWIM
BABY SWIM
09.45 – 10.30
BABY SWIM
12.00 – 12.45
BABY SWIM
BABY SWIM
BABY SWIM
12.15 – 13.00
12.45 – 13.30
14.30 – 15.15
BABY BUĆ

BAZEN 2

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
16.15 – 17.00
BABY SWIM
BABY SWIM

BAZEN 1

PONEDELJAK

12.00 – 12.45

BABY SWIM

UTORAK

09.00 – 09.45
12.00 – 12.45

BABY SWIM
BABY SWIM

SREDA

09.45 – 10.30

BABY SWIM

ČETVRTAK

09.00 – 09.45
12.00 – 12.45

BABY SWIM
BABY SWIM

SUBOTA

15.30 – 16.15

BABY BUĆ

NEDELJA

14.30 – 15.15

BABY BUĆ

BAZEN 2

SUBOTA

15.30 – 16.15

BABY SWIM

NEDELJA

16.30 – 17.15

BABY SWIM

BABY BUĆ

po terminu (1 roditelj sa detetom)
po terminu (2 roditelja sa detetom)
po terminu (2 roditelja sa 2 deteta)
po terminu (2 roditelja sa 3 deteta)

3.000
4.000
4.800
5.700

BABY SWIM

8 vezanih termina (1 roditelj sa detetom)

16.000

* rezervacija termina je obavezna
* BABY SWIM doplata za drugog roditelja svaki put pri dolasku – 1000 dinara

BAZEN 1

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
07.30 – 08.15
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
08.15 – 09.00
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
09.00 – 09.45
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
09.45 – 10.30
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
14.30 – 15.15
DECA UZRASTA 4 – 7
15.15 – 16.00
DECA UZRASTA 4 – 7
16.00 – 16.45
DECA UZRASTA 4 – 7
15.30 – 16.15
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
16.15 – 17.00
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
17.00 – 17.45
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
17.45 – 18.30
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

BAZEN 2

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
08.00 – 08.45
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
08.45 – 09.30
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
09.30 – 10.15
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
10.15 – 11.00
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
14.45 – 15.30
DECA UZRASTA 4 – 7
15.30 – 16.15
DECA UZRASTA 4 – 7
16.00 – 16.45
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
16.15 – 17.00
DECA UZRASTA 4 – 7
16.45 – 17.30
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
17.30 – 18.15
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
18.15 – 19.30
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

BAZEN 1

PONEDELJAK

15.30 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

UTORAK

15.30 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

SREDA

15.30 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.45

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

ČETVRTAK

15.30 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

PETAK

15.30 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

SUBOTA

07.30 – 08.15
08.15 – 09.00
09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
14.30 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00 – 16.45

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

NEDELJA

07.30 – 08.15
08.15 – 09.00
09.00 – 09.45
09.45 – 10.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

BAZEN 2

PONEDELJAK

16.00 – 16.45
16.45 – 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 19.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

UTORAK

16.00 – 16.45
16.45 – 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 19.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

SREDA

16.00 – 16.45
16.45 – 17.30
17.30 – 18.15

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

ČETVRTAK

16.00 – 16.45
16.45 – 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 19.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

PETAK

16.00 – 16.45
16.45 – 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 19.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

SUBOTA

08.00 – 08.45
08.45 – 09.30
09.30 – 10.15
10.15 – 11.00
14.45 – 15.30
15.30 – 16.15
16.15 – 17.00

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

NEDELJA

08.00 – 08.45
08.45 – 09.30
09.30 – 10.15
10.15 – 11.00

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

ŠKOLA PLIVANJA ZA DECU

1x nedeljno 4 vezana termina
2x nedeljno 8 vezanih termina
3x nedeljno 12 vezanih termina

5.000
9.700
13.730

*članarina se može iskoristiti u periodu od 4 nedelje

BAZEN 1

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
11.15 – 12.00
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
12.00 – 12.45
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
12.45 – 13.30
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
16.45 – 17.30
DECA UZRASTA 7 – 13
17.30 – 18.15
DECA UZRASTA 7 – 13
17.45 – 18.30
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
18.30 – 19.15
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
19.15 – 20.00
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
20.00 – 20.45
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
20.45 – 21.30
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

BAZEN 2

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
11.45 – 12.30
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
12.30 – 13.15
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
13.15 – 14.00
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
17.00 – 17.45
DECA UZRASTA 7 – 13
17.45 – 18.30
DECA UZRASTA 7 – 13
18.15 – 19.00
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
19.00 – 19.45
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
19.45 – 20.30
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
20.30 – 21.15
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
21.15 – 22.00
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

BAZEN 1

PONEDELJAK

17.45 – 18.30
18.30 – 19.15
19.15 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45 – 21.30

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

UTORAK

17.45 – 18.30
18.30 – 19.15
19.15 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45 – 21.30

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

SREDA

18.30 – 19.15
19.15 – 20.00
20.00 – 20.45

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

ČETVRTAK

17.45 – 18.30
18.30 – 19.15
19.15 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45 – 21.30

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

PETAK

17.45 – 18.30
18.30 – 19.15
19.15 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45 – 21.30

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

SUBOTA

11.15 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30
16.45 – 17.30
17.30 – 18.15

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

NEDELJA

11.15 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

BAZEN 2

PONEDELJAK

18.15 – 19.00
19.00 – 19.45
19.45 – 20.30
20.30 – 21.15
21.15 – 22.00

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

UTORAK

18.15 – 19.00
19.00 – 19.45
19.45 – 20.30
20.30 – 21.15
21.15 – 22.00

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

SREDA

18.15 – 19.00
19.00 – 19.45
19.45 – 20.30
20.30 – 21.15

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

ČETVRTAK

18.15 – 19.00
19.00 – 19.45
19.45 – 20.30
20.30 – 21.15
21.15 – 22.00

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

PETAK

19.00 – 19.45
19.45 – 20.30
20.30 – 21.15
21.15 – 22.00

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

SUBOTA

11.45 – 12.30
12.30 – 13.15
13.15 – 14.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

NEDELJA

11.45 – 12.30
12.30 – 13.15
13.15 – 14.00

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

ŠKOLA PLIVANJA ZA DECU

1x nedeljno 4 vezana termina
2x nedeljno 8 vezanih termina
3x nedeljno 12 vezanih termina

5.000
9.700
12.700

*članarina se može iskoristiti u periodu od 4 nedelje

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
17.45 – 18.30
ŠKOLA VATERPOLA
ŠKOLA VATERPOLA
ŠKOLA VATERPOLA

SREDA

17.45 – 18.30

ŠKOLA VATERPOLA

SUBOTA

17.45 – 18.30

ŠKOLA VATERPOLA

NEDELJA

17.45 – 18.30

ŠKOLA VATERPOLA

ŠKOLA VATERPOLA

8 vezanih termina
12 vezanih termina

8.700
11.700

*rezervacija termina je obavezna

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
09.00 – 09.45
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
09.45 – 10.30
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
10.30 – 11.15
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
11.15 – 12.00
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
12.00 – 12.45
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE

PONEDELJAK

09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45

VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE

UTORAK

09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45

VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE

SREDA

09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00

VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE

ČETVRTAK

09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45

VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE

PETAK

09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45

VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE

SUBOTA

/

/

NEDELJA

/

/

ŠKOLA PLIVANJA ZA DECU

8 termina

9.700

INDIVIDUALNI ČASOVI ZA DECU

jedno dete, 10 časova
1 čas
dvoje dece, 10 časova
1 čas
troje dece, 10 časova
1 čas
četvoro dece, 10 časova
1 čas

42.000
4.500
54.000
6.300
66.000
8.100
78.000
9.900

*svi paketi se mogu iskoristiti u periodu od 6 nedelja

PROGRAM ZA ODRASLE

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
06.45 – 07.30
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
07.30 – 08.15
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
08.15 – 09.00
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
21.15 – 22.00
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE

PONEDELJAK

06.45 – 07.30
07.30 – 08.15
08.15 – 09.00

IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE

UTORAK

06.45 – 07.30
07.30 – 08.15
08.15 – 09.00

IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE

SREDA

06.45 – 07.30
07.30 – 08.15
08.15 – 09.00
21.15 – 22.00

IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE

ČETVRTAK

06.45 – 07.30
07.30 – 08.15
08.15 – 09.00

IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE

PETAK

06.45 – 07.30
07.30 – 08.15
08.15 – 09.00

IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE

SUBOTA

07.30 – 08.15

IND. ČASOVI ZA DECU

NEDELJA

07.30 – 08.15

IND. ČASOVI ZA DECU

INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE

paket 10 časova, 30 dana
1 čas

42.000
4.500

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
07.15 – 08.00
REKRE. PLIVANJE ZA ODRASLE
REKRE. PLIVANJE ZA ODRASLE
07.30 – 08.15
REKRE. PLIVANJE ZA ODRASLE
REKRE. PLIVANJE ZA ODRASLE
REKRE. PLIVANJE ZA ODRASLE
REKRE. PLIVANJE ZA ODRASLE
REKRE. PLIVANJE ZA ODRASLE

PONEDELJAK

07.30 – 08.15

REK. PLIVANJE ZA ODRASLE

UTORAK

07.30 – 08.15

REK. PLIVANJE ZA ODRASLE

SREDA

07.30 – 08.15

REK. PLIVANJE ZA ODRASLE

ČETVRTAK

07.30 – 08.15

REK. PLIVANJE ZA ODRASLE

PETAK

07.30 – 08.15

REK. PLIVANJE ZA ODRASLE

SUBOTA

07.15 – 08.00

REK. PLIVANJE ZA ODRASLE

NEDELJA

07.15 – 08.00

REK. PLIVANJE ZA ODRASLE

REKREATIVNO PLIVANJE

po terminu
8 termina PROMO
10 termina

3.000
9.700
25.000 / 30 dana

*rezervacija termina je obavezna
*PROMO CENA važi od 01.06. za posebne termine

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
21.15 – 22.00
OPORAVAK
U VODI

SREDA

21.15 – 22.00

OPORAVAK U VODI

OPORAVAK U VODI

rehabilitacija samostalna
rehabilitacija sa sopstvenim trenerom
rehabilitacija sa Aqua Termal Club trenerom

6.000
8.000
8.000

*rezervacija termina je obavezna

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
20.30 – 21.15
MASTERS PLIVANJE
20.45 – 21.30
MASTERS PLIVANJE
21.15 – 22.00
MASTERS PLIVANJE
MASTERS PLIVANJE
MASTERS PLIVANJE
MASTERS PLIVANJE
MASTERS PLIVANJE

PONEDELJAK

21.15 – 22.00

MASTERS PLIVANJE

UTORAK

21.15 – 22.00

MASTERS PLIVANJE

SREDA

20.45 – 21.30
21.15 – 22.00

MASTERS PLIVANJE
MASTERS PLIVANJE

ČETVRTAK

21.15 – 22.00

MASTERS PLIVANJE

PETAK

21.15 – 22.00

MASTERS PLIVANJE

NEDELJA

20.30 – 21.15

MASTERS PLIVANJE

MASTERS PLIVANJE

4 vezana termina
8 vezanih termina
12 vezanih termina

5.000
9.700
12.700

*rezervacija termina je obavezna

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
15.15 – 16.00
ROĐENDANI / PROSLAVE
18.30 – 21.00
ROĐENDANI / PROSLAVE
ROĐENDANI / PROSLAVE

SUBOTA

18.30 – 21.00

ROĐENDANI / PROSLAVE

NEDELJA

15.15 – 16.00
18.30 – 21.00

ROĐENDANI / PROSLAVE
ROĐENDANI / PROSLAVE

ROĐENDANI / PROSLAVE

ZAKUP

Cafee-a Biti zdrav i igraonice
Cafee-a Biti zdrav, igraonice i jednog bazena
Cafee-a Biti zdrav, igraonice i dva bazena

36.000

69.000

85.000

* vreme trajanja rođendana 2.5 sata od 18.30 do 21.00 (subota i nedelja)

TERMINI I CENE

KLIKNI na program koji te zanima:

PROGRAM ZA DECU

BAZEN 1

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
07.30 – 08.15
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
09.00 – 09.45
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
09.45 – 10.30
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
10.30 – 11.15
IND. ČASOVI ZA DECU
11.15 – 12.00
IND. ČASOVI ZA DECU
12.00 – 12.45
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
12.30 – 13.15
IND. ČASOVI ZA DECU
12.45 – 13.30
IND. ČASOVI ZA DECU
13.30 – 14.15
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
14.00 – 14.45
IND. ČASOVI ZA DECU
14.15 – 15.00
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
14.45 – 15.30
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
16.00 – 16.45
IND. ČASOVI ZA DECU
16.45 – 17.30
IND. ČASOVI ZA DECU
17.00 – 17.45
IND. ČASOVI ZA DECU
17.45 – 18.30
IND. ČASOVI ZA DECU
18.30 – 19.15
IND. ČASOVI ZA DECU
20.45 -21-30
IND. ČASOVI ZA DECU

BAZEN 2

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
07.15 – 08.00
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
08.00 – 08.45
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
09.00 – 09.45
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
09.45 – 10.30
IND. ČASOVI ZA DECU
10.15 – 11.00
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
10.30 – 11.15
IND. ČASOVI ZA DECU
11.00 – 11.45
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
11.15 – 12.00
IND. ČASOVI ZA DECU
12.00 – 12.45
IND. ČASOVI ZA DECU
12.30 – 13.15
IND. ČASOVI ZA DECU
12.45 – 13.30
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
13.15 – 14.00
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
13.30 – 14.15
IND. ČASOVI ZA DECU
14.00 – 14.45
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
14.15 – 15.00
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
14.45 – 15.30
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
15.15 – 16.00
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
15.30 – 16.15
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
16.45 – 17.30
IND. ČASOVI ZA DECU
17.15 – 18.00
IND. ČASOVI ZA DECU
17.30 – 18.15
IND. ČASOVI ZA DECU
17.45 – 18.30
IND. ČASOVI ZA DECU
18.15 – 19.00
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
19.00 – 19.45
IND. ČASOVI ZA DECU
20.30 – 21.15
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
21.15 – 22.00
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

BAZEN 1

PONEDELJAK

09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
12.30 – 13.15
14.15 – 15.00
14.45 – 15.30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

UTORAK

09.00 – 09.45
14.15 – 15.00
14.45 – 15.30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

SREDA

09.00 – 09.45
12.00 – 12.45
13.30 – 14.15
14.15 – 15.00
14.45 – 15.30
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30
18.30 – 19.15
20.45 -21-30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

ČETVRTAK

09.00 – 09.45
14.00 – 14.45
14.45 – 15.30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

PETAK

09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30
14.15 – 15.00
14.45 – 15.30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

SUBOTA

07.30 – 08.15
09.45 – 10.30
13.30 – 14.15
16.00 – 16.45

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

NEDELJA

07.30 – 08.15
10.30 – 11.15
13.30 – 14.15
14.15 – 15.00
16.45 – 17.30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

BAZEN 2

PONEDELJAK

12.00 – 12.45
12.45 – 13.30
14.15 – 15.00
15.15 – 16.00
18.15 – 19.00
21.15 – 22.00

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

UTORAK

09.00 – 09.45
12.45 – 13.30
14.45 – 15.30
18.15 – 19.00
20.30 – 21.15
21.15 – 22.00

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

SREDA

10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
13.30 – 14.15
14.15 – 15.00
15.15 – 16.00
16.45 – 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 19.00
19.00 – 19.45
20.30 – 21.15

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

ČETVRTAK

09.00 – 09.45
14.00 – 14.45
14.45 – 15.30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

PETAK

09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30
14.15 – 15.00
14.45 – 15.30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

SUBOTA

07.15 – 08.00
08.00 – 08.45
10.15 – 11.00
11.00 – 11.45
12.30 – 13.15
13.15 – 14.00
14.00 – 14.45
15.30 – 16.15
17.45 – 18.30

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

NEDELJA

07.15 – 08.00
08.00 – 08.45
10.15 – 11.00
11.00 – 11.45
13.15 – 14.00
14.00 – 14.45
14.45 – 15.30
15.30 – 16.15
17.15 – 18.00

IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU
IND. ČASOVI ZA DECU

INDIVIDUALNI ČASOVI ZA DECU

jedno dete, 10 časova
1 čas
dvoje dece, 10 časova
1 čas
troje dece, 10 časova
1 čas
četvoro dece, 10 časova
1 čas

42.000
4.500
54.000
6.300
66.000
8.100
78.000
9.900

*svi paketi se mogu iskoristiti u periodu od 6 nedelja

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
13.30 – 14.15
RODITELJI SA DECOM
RODITELJI SA DECOM
RODITELJI SA DECOM
RODITELJI SA DECOM
RODITELJI SA DECOM
15.45 – 16.30
RODITELJI SA DECOM

PONEDELJAK

13.30 – 14.15

RODITELJI SA DECOM

UTORAK

13.30 – 14.15
RODITELJI SA DECOM

SREDA

13.30 – 14.15

RODITELJI SA DECOM

ČETVRTAK

13.30 – 14.15

RODITELJI SA DECOM

PETAK

13.30 – 14.15
RODITELJI SA DECOM

NEDELJA

15.45 – 16.30

RODITELJI SA DECOM

RODITELJI SA DECOM

po terminu (1 roditelj sa detetom)
po terminu (2 roditelja sa detetom)
po terminu (2 roditelja sa 2 deteta)

3.000
4.000
4.800

*rezervacija termina je obavezna

BAZEN 1

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
09.00 – 09.45
BABY SWIM
BABY SWIM
09.45 – 10.30
BABY SWIM
12.00 – 12.45
BABY SWIM
BABY SWIM
BABY SWIM
12.15 – 13.00
12.45 – 13.30
14.30 – 15.15
BABY BUĆ

BAZEN 2

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
16.15 – 17.00
BABY SWIM
BABY SWIM

BAZEN 1

PONEDELJAK

12.00 – 12.45

BABY SWIM

UTORAK

09.00 – 09.45
12.00 – 12.45

BABY SWIM
BABY SWIM

SREDA

09.45 – 10.30

BABY SWIM

ČETVRTAK

09.00 – 09.45
12.00 – 12.45

BABY SWIM
BABY SWIM

SUBOTA

15.30 – 16.15

BABY BUĆ

NEDELJA

14.30 – 15.15

BABY BUĆ

BAZEN 2

SUBOTA

15.30 – 16.15

BABY SWIM

NEDELJA

16.30 – 17.15

BABY SWIM

BABY BUĆ

po terminu (1 roditelj sa detetom)
po terminu (2 roditelja sa detetom)
po terminu (2 roditelja sa 2 deteta)
po terminu (2 roditelja sa 3 deteta)

3.000
4.000
4.800
5.700

BABY SWIM

8 vezanih termina (1 roditelj sa detetom)

16.000

* rezervacija termina je obavezna
* BABY SWIM doplata za drugog roditelja svaki put pri dolasku – 1000 dinara

ŠKOLA PLIVANJA ZA DECU

BAZEN 1

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
07.30 – 08.15
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
08.15 – 09.00
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
09.00 – 09.45
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
09.45 – 10.30
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
14.30 – 15.15
DECA UZRASTA 4 – 7
15.15 – 16.00
DECA UZRASTA 4 – 7
16.00 – 16.45
DECA UZRASTA 4 – 7
15.30 – 16.15
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
16.15 – 17.00
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
17.00 – 17.45
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
17.45 – 18.30
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

BAZEN 2

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
08.00 – 08.45
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
08.45 – 09.30
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
09.30 – 10.15
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
10.15 – 11.00
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
14.45 – 15.30
DECA UZRASTA 4 – 7
15.30 – 16.15
DECA UZRASTA 4 – 7
16.00 – 16.45
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
16.15 – 17.00
DECA UZRASTA 4 – 7
16.45 – 17.30
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
17.30 – 18.15
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
18.15 – 19.30
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

BAZEN 1

PONEDELJAK

15.30 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

UTORAK

15.30 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

SREDA

15.30 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.45

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

ČETVRTAK

15.30 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

PETAK

15.30 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

SUBOTA

07.30 – 08.15
08.15 – 09.00
09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
14.30 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00 – 16.45

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

NEDELJA

07.30 – 08.15
08.15 – 09.00
09.00 – 09.45
09.45 – 10.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

BAZEN 2

PONEDELJAK

16.00 – 16.45
16.45 – 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 19.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

UTORAK

16.00 – 16.45
16.45 – 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 19.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

SREDA

16.00 – 16.45
16.45 – 17.30
17.30 – 18.15

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

ČETVRTAK

16.00 – 16.45
16.45 – 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 19.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

PETAK

16.00 – 16.45
16.45 – 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 19.30

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

SUBOTA

08.00 – 08.45
08.45 – 09.30
09.30 – 10.15
10.15 – 11.00
14.45 – 15.30
15.30 – 16.15
16.15 – 17.00

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

NEDELJA

08.00 – 08.45
08.45 – 09.30
09.30 – 10.15
10.15 – 11.00

DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7
DECA UZRASTA 4 – 7

ŠKOLA PLIVANJA ZA DECU

1x nedeljno 4 vezana termina
2x nedeljno 8 vezanih termina
3x nedeljno 12 vezanih termina

5.000
9.700
13.730

*članarina se može iskoristiti u periodu od 4 nedelje

BAZEN 1

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
11.15 – 12.00
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
12.00 – 12.45
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
12.45 – 13.30
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
16.45 – 17.30
DECA UZRASTA 7 – 13
17.30 – 18.15
DECA UZRASTA 7 – 13
17.45 – 18.30
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
18.30 – 19.15
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
19.15 – 20.00
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
20.00 – 20.45
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
20.45 – 21.30
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

BAZEN 2

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
11.45 – 12.30
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
12.30 – 13.15
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
13.15 – 14.00
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
17.00 – 17.45
DECA UZRASTA 7 – 13
17.45 – 18.30
DECA UZRASTA 7 – 13
18.15 – 19.00
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
19.00 – 19.45
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
19.45 – 20.30
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
20.30 – 21.15
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
21.15 – 22.00
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

BAZEN 1

PONEDELJAK

17.45 – 18.30
18.30 – 19.15
19.15 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45 – 21.30

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

UTORAK

17.45 – 18.30
18.30 – 19.15
19.15 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45 – 21.30

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

SREDA

18.30 – 19.15
19.15 – 20.00
20.00 – 20.45

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

ČETVRTAK

17.45 – 18.30
18.30 – 19.15
19.15 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45 – 21.30

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

PETAK

17.45 – 18.30
18.30 – 19.15
19.15 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45 – 21.30

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

SUBOTA

11.15 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30
16.45 – 17.30
17.30 – 18.15

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

NEDELJA

11.15 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

BAZEN 2

PONEDELJAK

18.15 – 19.00
19.00 – 19.45
19.45 – 20.30
20.30 – 21.15
21.15 – 22.00

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

UTORAK

18.15 – 19.00
19.00 – 19.45
19.45 – 20.30
20.30 – 21.15
21.15 – 22.00

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

SREDA

18.15 – 19.00
19.00 – 19.45
19.45 – 20.30
20.30 – 21.15

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

ČETVRTAK

18.15 – 19.00
19.00 – 19.45
19.45 – 20.30
20.30 – 21.15
21.15 – 22.00

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

PETAK

19.00 – 19.45
19.45 – 20.30
20.30 – 21.15
21.15 – 22.00

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

SUBOTA

11.45 – 12.30
12.30 – 13.15
13.15 – 14.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

NEDELJA

11.45 – 12.30
12.30 – 13.15
13.15 – 14.00

DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13
DECA UZRASTA 7 – 13

ŠKOLA PLIVANJA ZA DECU

1x nedeljno 4 vezana termina
2x nedeljno 8 vezanih termina
3x nedeljno 12 vezanih termina

5.000
9.700
12.700

*članarina se može iskoristiti u periodu od 4 nedelje

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
17.45 – 18.30
ŠKOLA VATERPOLA
ŠKOLA VATERPOLA
ŠKOLA VATERPOLA

SREDA

17.45 – 18.30

ŠKOLA VATERPOLA

SUBOTA

17.45 – 18.30

ŠKOLA VATERPOLA

NEDELJA

17.45 – 18.30

ŠKOLA VATERPOLA

ŠKOLA VATERPOLA

8 vezanih termina
12 vezanih termina

8.700
11.700

*rezervacija termina je obavezna

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
09.00 – 09.45
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
09.45 – 10.30
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
10.30 – 11.15
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
11.15 – 12.00
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
12.00 – 12.45
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE

PONEDELJAK

09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45

VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE

UTORAK

09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45

VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE

SREDA

09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00

VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE

ČETVRTAK

09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45

VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE

PETAK

09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45

VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE
VRTIĆI I ŠKOLE

SUBOTA

/

/

NEDELJA

/

/

ŠKOLA PLIVANJA ZA DECU

8 termina

9.700

INDIVIDUALNI ČASOVI ZA DECU

jedno dete, 10 časova
1 čas
dvoje dece, 10 časova
1 čas
troje dece, 10 časova
1 čas
četvoro dece, 10 časova
1 čas

42.000
4.500
54.000
6.300
66.000
8.100
78.000
9.900

*svi paketi se mogu iskoristiti u periodu od 6 nedelja

PROGRAM ZA ODRASLE

TERMINI
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
NEDELJA
06.45 – 07.30
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
07.30 – 08.15
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
08.15 – 09.00
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE
21.15 – 22.00
INDIVIDUALNI ČASOVI ZA ODRASLE

PONEDELJAK

06.45 – 07.30
07.30 – 08.15
08.15 – 09.00

IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE

UTORAK

06.45 – 07.30
07.30 – 08.15
08.15 – 09.00

IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE

SREDA

06.45 – 07.30
07.30 – 08.15
08.15 – 09.00
21.15 – 22.00

IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE

ČETVRTAK

06.45 – 07.30
07.30 – 08.15
08.15 – 09.00

IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE

PETAK

06.45 – 07.30
07.30 – 08.15
08.15 – 09.00

IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE
IND. ČASOVI ZA ODRASLE

SUBOTA

07.30 – 08.15

IND. ČASOVI ZA DECU

NEDELJA

07.30 – 08.15

IND. ČASOVI ZA DECU